Tel: 067409019 | Mail: messenger@e-mining.gov.mmပြည်တွင်း/ပြည်ပကုမ္ပဏီများမှနိုင်ငံခြားသားခရီးစဉ်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရာ၌ပူးတွဲတင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ

၁။

ခရီးစဉ်တင်ပြမည့်ကုမ္ပဏီ၏စာ။

၂။

ခရီးသွားမည့်နိုင်ငံခြားသားဦးရေ/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ။

၃။

ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ခံချက်(ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများသည်မြန်မာဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း၊ပြည်ပကုမ္ပဏီ များသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း) ထောက်ခံချက်ပေးရန်။

၄။

ပညာရှင်တို့၏ဝန်ခံချက်။(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ခွင့်ပြုလုပ်ကွက်မှအခြားနေရာများသို့မသွားပါကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ဥပဒေများကိုလိုက်နာမည်ဖြစ်ပါကြောင်းဝန်ခံချက်တွင်ဖော်ပြပေးရန်)

၅။

သက်ဆိုင်ရာသံရုံးထောက်ခံချက်။

၆။

ခရီးစဉ်ဇယား -

 

(က)

ခရီးစဉ်တင်ပြရာတွင်ဝန်ကြီးဌာနသို့(၂)ပတ် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တင်ပြရသဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် ခရီးစဉ်ခွင့်ပြုချက်တင်မည်ဆိုပါက  ရုံးချုပ်(နေပြည်တော်) သို့  (၃)ပတ်ကြို၍တင်ပြရန်။

 

( ခ )

နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်(၁)ဦးအားခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက်နေထိုင်ခွင့်(၃)လခွင့်ပြုပြီး သက်တမ်း တိုးမည်ဆိုပါက  ခရီးစဉ်ခွင့်ပြုကာလမကုန်ဆုံးမီ(၁)လကြိုတင်၍ ကုမ္ပဏီ၏ ထောက်ခံချက်၊   နိုင်ငံခြားသားဝန်ခံချက်၊ သံရုံးထောက်ခံချက်တို့ပူးတွဲ၍ ရုံးချုပ်သို့လျှောက်ထားရန်။

 

( ဂ )

နိုင်ငံခြားသားလုပ်ကွက်သို့ ရောက်ရှိ/ ထွက်ခွာနေ့များရုံးချုပ်သို့ အကြောင်းကြားပေးရန်။

 

(ဃ)

အထက်ပါကုမ္ပဏီမှခရီးစဉ်တင်ပြမှုအား အထက်ဌာနမှခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ ခရီးစဉ်ခွင့်ပြုချက် တင်ပြတောင်းခံရထားသည့်ဒေသသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။