အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ အမှတ် (၁) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ် (၁၉)၊ နေပြည်တော်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ (၆)လ ဘဏ္ဍာ‌ရေးကာလ ဘတ်ဂျက်အတွင်း အသုံးပြု ရန်လိုအပ်သော အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူတည်ဆောက်လိုပါသည်-

(က)   11/0.4 KV, 315 KVA Transformer HT လိုင်း၊                  ( ၁ ) လုံး         1 Lot

400 Volt Line တည်ဆောက်ရန်နှင့်လပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း

( ခ )    စာရေးကိရိယာ                                                             (၆၉) မျိုး

1 Lot

( ဂ )    မိတကူးစက်မှင်ဆေးနှင့် Drum Kit                                (၁၀) မျိုး

1 Lot

(ဃ)   ပရင်တာမှင်ဆေး                                                     ( ၈ ) မျိုး

1 Lot

၂။ အမှတ် (၁) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ် (၁၉)၊ ရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်၊ ဝယ်ယူရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးဌာနခွဲတွင် (၈.၁၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစ၍ တင်ဒါပုံစံများကို ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီး (၂၄.၁၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့ (၁၄း၀၀) နာရီတွင် စျေးနှုန်းလွှာများ ပိတ်သိမ်းမည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အမှတ် (၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ် (၁၉)၊ ရုံးချုပ် (နေပြည်တော်) ဖုန်း (၀၆၇-၄၀၉၁၆၂)သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း နိုင်ပါသည်။

တင်ဒါကော်မတီ

အမှတ် (၁) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း

Admin

Admin

Top