ဓာတ်သတ္တုခွန်

၁။
ကျောက်မျက်ရတနာများအတွက်  
(ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ ကျောက်စိမ်း၊ စိန်)

၂၀ %
၂။ ကျန်အခြားကျောက်မျက်များအတွက် ၁၀ %
၃။ ရွှေ၊ ငွေ၊ ပလက်တီနမ်၊ အီရီဒီရမ်၊ အောစ်မီယမ်၊ ပလက်ဒယမ်၊ ရုသာနီယမ်၊ ရိုဒီယမ်၊
တန်တလန်၊ ကိုလံဘီယမ်၊
နိုင်အိုဘီယမ်၊ ယူရေနီယမ်၊ သိုရီယမ် (ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့၏ အခါအားလျော်စွာ အမိန့် ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍
သတ်မှတ်သည့် အဖိုးတန် သတ္တုများ ပါဝင်ပါသည်)
၄ % မှ ၅ %
၄။သံ၊ သွပ်၊ ကြေးနီ၊ ခဲ၊ ခဲမဖြူ၊ အဖြိုက်နက်၊ နီကယ်၊ ခနောက်စိမ်း၊ အလူမီနီယမ်၊
အာဆင်းနစ်၊
ဘစ်မတ် ၊ကက်ဒ်မီယမ်၊ ခရိုမီယမ်၊ ကိုဘော့လ်၊ မင်းဂနီးစ် (၀န်ကြီးဌာနအစိုးရအဖွဲ့၏
အခါအားလျော် စွာ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ သတ်မှတ်သည့်
အဖိုးတန် သတ္တု များ ပါဝင်ပါသည်)
၃ % မှ ၄ %
၅။စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း(သို့)ကျောက်အတွက် ၁ % မှ ၃ %

Top