အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဧဒင်စွမ်းအင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီတို့၏ ဘရိုက်တီကျောက် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

တည်နေရာ

၁။        မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အနီးစခန်းဒေသ

မြေပုံညွှန်း

၂။        ၉၃ စီ/၅  ပိန္နဲကုန်းလုပ်ကွက်          –      ၇၇၄.၇၉ဧက (၉၉၅၅၂၅၊ ၉၉၅၅၅၀၊ ၀၁၀၅၅၀၊ ၀၁၀၅၂၅)

စီးသာလုပ်ကွက်             –       ၇၇၄.၇၉ ဧက (၉၅၀၅၄၀၊ ၉၅၀၅၅၅၊ ၉၇၅၅၅၅၊ ၉၇၅၅၄၀)         

                         တောင်ကျွန်းလုပ်ကွက်   –        ၄၁၃.၂၂ ဧက (၈၁၀၆၃၀၊ ၈၂၀၆၃၀၊ ၈၂၀၆၁၀၊ ၈၁၀၆၁၀)

ဧရိယာ

၃။        ၁၉၆၂.၈ ဧက (၇.၉၄၃၃စတုရန်းမိုင်)

နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

၄။        ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အတွင်း ဘရိုက်တီကျောက်ဖြစ်ထွန်းမှုကို စစ်ကြိုခေတ်ကာလကပင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က B.O.C ကုမ္ပဏီအတွက် လိုအပ်သောဘရိုက်တီကျောက်များကို ပြည်ပမှ မှာယူတင်သွင်း အသုံးပြုခဲ့ပြီး  ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှစ၍ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များမှ ဘရိုက်တီကျောက်ကို ပြည်တွင်းမှ ထုတ်လုပ်၍ B.O.C ကုမ္ပဏီသို့ ရောင်းချခဲ့ပါသည်။

၅။        ၁၉၆၄ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့ရေနံလုပ်ငန်းမှ ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေထုတ်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းသို့ လွှဲပြောင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ဘရိုက်တီကျောက်တူးဖော်ရေးစီမံကိန်း၊ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းကော်ပိုရေးရှင်း၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် အမှတ်(၄)သတ္တု တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ၁၉၇၉ ခုနှစ် တွင် အမှတ်(၃) သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊  ဧပြီလ(၁)ရက် နေ့တွင် အမှတ်(၃)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းဖြင့်  ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၆။        ပြင်ဦးလွင်ဘရိုက်တီကျောက်သတ္တုတွင်းအား ၁၉၆၄- ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ထုတ်လုပ်မှု ဆောင် ရွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၉- ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၄- ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာ၀ဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းသို့ ရောင်းချသွားရန်အတွက် သာစည်ဘရိုက်တီကျောက်အမှုန့် ကြိတ်စက်ရုံသို့ ပို့ဆောင် နိုင်ရန် ဘရိုက်တီကျောက်များ ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ ၁၉၉၈- ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

၇။        ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊မေလ (၇)ရက်နေ့မှစ၍ ဘရိုက်တီကျောက်သတ္တုတွင်းထုတ်လုပ်မှုအား ပြန်လည် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံပိုင် ပြင်ဦးလွင် ဘရိုက်တီကျောက်သတ္တုတွင်းအား ဧဒင်စွမ်းအင်နှင့် သဘာ၀အရင်းအမြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ဘရိုက်တီ ကျောက် (စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း) အကြီးစား ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ခွဲဝေခံစားသည့်လုပ်ငန်း သဘောတူ စာချုပ်အား (၁.၆.၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် ချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဘရိုက်တီကျောက် (စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း) ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ခွဲဝေခံစားသည့်လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်ပါ အချက် အလက်များ

၈။(က)ကုမ္ပဏီအမည် ဧဒင်စွမ်းအင်နှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလိမိတက်
 ( ခ)ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲဓာတ်သတ္တု အကြီးစား ထုတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ် ၀၀၁၁/၂၀၁၂ (၁၉.၉.၂၀၁၂)
 ( ဂ)လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရက်(၂၃.၅.၂၀၁၂)
 (ဃ)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကျပ် (၅၀၀)သိန်း
 ( င )စာချုပ်သက်တမ်း(၅)နှစ်၊ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် တစ်ကြိမ်လျှင် (၁)နှစ်စီဖြင့် (၅)ကြိမ် သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။
 ( စ )ဓာတ်သတ္တုခွန်၃%
 (ဆ)ပုံသေမြေငှားခ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ကျပ် (၂၀)သိန်း
 ( ဇ )အကျယ်အဝန်း၁၉၆၂.၈ ဧက (၇.၉၄၃၃စတုရန်းမိုင်)
 ( စျ )လုံခြုံမှုအာမခံငွေကျပ် (၃၀၀)သိန်း
 (ည)လက်မှတ်ရေးထိုးမှု ဆုကြေးငွေကျပ် (၁၀၀၀)သိန်း  

နှစ်အလိုက် ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ ၉။ (က) ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ခုနှစ် –   ( ခ) ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ခုနှစ် ၁၁၅၉ တန်   ( ဂ) ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ် ၁၁၀၃ တန်   (ဃ) ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ခုနှစ်     ၉၄၄  တန် (၁/၂၀၁၆ ထိ ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်ပါသည်။) 

Top