ဆန်းလင်းအင်တာနေရှင်နယ်အိတ်(စ်)ပို့အင်(န်)အင်ပို့ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ချီဖွေမြို့နယ်၊ ဖိမော်ကျေးရွာ၊ လုနော့ဂျန်ကျေးရွာတွင် အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း နှင့် သံသတ္တုထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ခွဲဝေခံစားသောလုပ်ငန်းစာချုပ်အား (၂၀.၈.၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် စတင်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအထိ သံသတ္တုသန့်စင် (၁၈၀၀) မက်ထရစ်တန် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။

Top