ထူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ(Electrum)သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမီတက်

ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ကန်တော်ယန်ဒေသတွင် အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် သံသတ္တု ထုတ်လုပ်မှု အပေါ်ခွဲဝေခံစားသော လုပ်ငန်းစာချုပ်အား (၂၁.၁၂.၂၀၀၉)ရက်နေ့တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး စာချုပ်သက်တမ်းမှာ(၁၀)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှု စတင်သည်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ သံသတ္တု (၅၀၆၆၆.၂၂) မက်ထရစ်တန် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် (၄၀၀၀၀)မက်ထရစ်တန်အတွက် အခွန်ဝေစုပေးသွင်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ လက်ကျန်သတ္တု (၁၀၆၆၆.၂၂) မက်ထရစ်တန်အနက် သံသတ္တု (၃၅၅၅.၄၁)မက်ထရစ်တန်အတွက် ခွဲဝေအချိုးဝေစု အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၃၂၄၆) ပေးသွင်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

Top