အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် United Masterpiece Mining Co., Ltd. တို့၏ ဘရိုက်တီကျောက်နှင့် ဘရိုက်တီ ကျောက်မှုန့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

တည်နေရာ

၁။        ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ကလောမြို့နယ်၊ ဟဲဟိုး-ဘော်ဆိုင်းဒေသ၊ ဘရိုက်တီကျောက်သတ္တုတွင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊သာစည်မြို့နယ်၊ သာစည်ဒေသ၊ ဘရိုက်တီကျောက်အမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံ

မြေပုံညွှန်း

၂။        ၉၃ ဒီ/၉          ကန်တိုလုပ်ကွက်         ၁၁.၄၉ ဧက      (၂၉၀၄၁၄၊ ၂၉၁၄၁၄၊ ၂၉၅၃၉၇၊ ၂၉၆၃၉၇)

မိုးကောင်းလုပ်ကွက်     ၄၄.၅၀ ဧက     (၂၇၄၃၈၁၊ ၂၇၈၃၈၀၊ ၂၇၉၃၇၆၊ ၂၇၅၃၇၆)

ဗောဓိညောင်လုပ်ကွက် ၃၁.၃၆ ဧက      (၂၇၇၃၉၉၊ ၂၈၀၃၉၉၊ ၂၇၈၃၉၃၊ ၂၇၅၃၉၄)

၉၃ ဒီ/၁          အမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံ    ၁၄.၀၇ ဧက        (၄၉၉၂၉၀၊ ၅၀၁၂၈၇၊ ၅၀၀၂၈၇၊ ၅၀၀၂၈၆၊ ၅၀၁၂၈၅၊၄၉၉၂၈၅၊

                                                                                ၄၉၉၂၈၆၊ ၄၉၈၂၈၆၊ ၄၉၉၂၈၉)

ဧရိယာ

၃။        ဘရိုက်တီကျောက်သတ္တုတွင်း                  –        ၈၇.၃၅ဧက (၀.၃၅၃၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ)

           ဘရိုက်တီကျောက်အမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံ        –         ၁၄.၀၇ ဧက(၀.၀၅၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ)

နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

၄။     ဘော်ဆိုင်းဒေသ ဘရိုက်တီကျောက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအား  ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း ဗဟို ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၊ အမှတ်(၄)သတ္တုတွင်းကော်ပိုရေးရှင်းလက်အောက်၌ မြို့နယ်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းဖွင့်လှစ်၍ တန်စား စနစ်ဖြင့် စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၅။        ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ယခင် အမှတ်(၃)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ ECI Mineral Pte Ltd. တို့သည် ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီအဖြစ် လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုလျက်   မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာစည်မြို့နယ်တွင် ဘရိုက်တီကျောက် အမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ဘရိုက်တီကျောက်မှုန့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို  စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

၆။       ဟဲဟိုး-ဘော်ဆိုင်းဒေသတွင် လုပ်ကွက်တိုးချဲ့လျက် ဘရိုက်တီကျောက်ကုန်ကြမ်းများ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်လာ သဖြင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်နေ့မှစ၍ ဟဲဟိုးဘရိုက်တီကျောက် သတ္တုတွင်းအဖြစ် တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၇။    ဘူမိဗေဒအစီရင်ခံစာများအရ ဟဲဟိုး- ဘော်ဆိုင်းဒေသ မိုးကောင်းချောင်းလုပ်ကွက်၊ အမှတ်(၃) တောင်လုပ်ကွက်၊ ကန်တိုလုပ်ကွက်၊ ဗောဓိညောင်လုပ်ကွက် စသည်တို့တွင် သ-၂ နှင့် သ-၃ အဆင့် စုစုပေါင်းတန်ချိန် ပမာဏ ၁၂၉၃၀၀ တန်ခန့်ရှိပါကြောင်း  တွက်ချက်ခန့်မှန်း ခဲ့ပါသည်။

၈။        ဟဲဟိုး-ဘော်ဆိုင်းဒေသ ဘရိုက်တီကျောက်များအား စက်ယန္တရားကြီးများ အသုံးပြုကာ ဟင်းလင်းဖွင့်တူးဖော်နည်း စနစ်ဖြင့်တူးဖော် ထုတ်လုပ်ကာ သာစည်ဘရိုက်တီကျောက် အမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံသို့ တင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။

၉။        သာစည်ဘရိုက်တီကျောက်အမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံတွင် API Standard နှင့်အညီ Specific Gravity- 4.20 (Minimum), Residuce on 200 Mesh- 3.00% (Maximum), Residuce on 325 Mesh- 5.00% (Minimum), Soluble Alkaline (Earth Metal as Calcium)- 200 mg/L (Max) အရည်အသွေး ပြည့်မီသည့် ဘရိုက်တီ ကျောက်မှုန့်များကို  CE- Raymond Combustion Engineering, Illinois, USA  မှ Raymond Roller Mill ဖြင့် ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်လျက် မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနှင့် ပြည်တွင်းတွင် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေသည့် နိုင်ငံခြားရေနံတွင်းတူး ကုမ္ပဏီ များသို့ အမှာစာများအရ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။

၁၀။      နိုင်ငံပိုင် ဟဲဟိုးဘရိုက်တီကျောက်သတ္တုတွင်းအား United Masterpiece Mining Co., Ltd. နှင့် ဘရိုက်တီကျောက် (စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း) အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ခွဲဝေခံစားသည့်လုပ်ငန်း သဘောတူစာချုပ်ကို (၂၀.၁၂.၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဘရိုက်တီကျောက်မှုန့် (စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း) ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ခွဲဝေခံစားသည့် လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်ပါ အချက် အလက်များ

၁၁။      (က)     ကုမ္ပဏီအမည်                         United Masterpiece Mining Co., Ltd.

          (ခ)     ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ            ဓာတ်သတ္တုအကြီးစားထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၀၂/၂၀၁၃

                                                                 (၂၃.၁.၂၀၁၃)

            ( ဂ)      လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရက်      (၂၀.၁၂.၂၀၁၂)

            (ဃ)     ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ              ကျပ် (၁၀၀၀)သိန်း

 ( င )     စာချုပ်သက်တမ်း                   (၁၀)နှစ်၊

            ( စ )     ဓာတ်သတ္တုခွန်                         ၃%

            (ဆ)     ပုံသေမြေငှားခ                         တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ကျပ် (၂၀)သိန်း

             (ဇ )     အကျယ်အဝန်း                        (၀.၄၀၉၅)စတုရန်းမိုင် (၁၀၁.၄၂)ဧက

            ( စျ )    လုံခြုံမှုအာမခံငွေ                      ကျပ် (၉၀၀)သိန်း                                                        

            (ည)     လက်မှတ်ရေးထိုးမှု                   ကျပ် (၁၅၀)သိန်း

                        ဆုကြေးငွေ

နှစ်အလိုက် ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ

၁၂။      ဟဲဟိုးဘရိုက်တီကျောက်သတ္တုတွင်း

(က)     ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ခုနှစ်                      ၄၂၀၀ တန်

(ခ )      ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ခုနှစ်                    ၂၂၂၁၁ တန်

(ဂ )      ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်                    ၁၇၂၂၀ တန်

           (ဃ)     ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ခုနှစ်                       ၂၂၅  တန်    (၁/၂၀၁၆ ထိ ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်ပါသည်။) 

သာစည်ဘရိုက်တီကျောက်အမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံ

(က)     ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ခုနှစ်                        ၁၁၈၂     တန်

(ခ )      ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ခုနှစ်                       ၃၃၅၄     တန်

(ဂ )      ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်                        ၃၃၆၇.၃  တန်

            (ဃ)     ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ခုနှစ်                       ၂၀၀၀    တန်  

            (င)       ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်                        ၁၂၅၂    တန်

            (စ)       ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်                        ၁၉၅၀   တန်

လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ချက်များ

ဟဲဟိုးဘရိုက်တီကျောက်သတ္တုတွင်း   

၁၃။      ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်ထိ ဝန်ထမ်းသားသမီးများ ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး စုစုပေါင်း ၄၂၈၀၀ဝိ/-  ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၄။   ဘော်ဆိုင်းကျေးရွာအုပ်စု တိုက်နယ်ဆေးရုံ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် မြေလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် နိုင်ရန် Bulldozer  ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါ သည်။

၁၅။     ဘော်ဆိုင်းကျေးရွာမှ ရေဖြူကန်ရွာအထိ (၁)မိုင်ခန့်အား Backhoe (၁)စီး၊ Dumptruck (၃)စီးဖြင့် ကျောက် သယ်ယူခြင်း၊ လမ်းခင်းပေးခြင်း၊ သောက်သုံးရေရရှိရန် ရေကန်များတူးဖော်ပေးခြင်း၊ ဘော်ဆိုင်းရွာ မြေအောက်ရေ ရရှိရေးအတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းရာတွင် ပါဝင်လှူဒါန်းခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

သာစည်ဘရိုက်တီကျောက်အမှုန့်ကြိတ်စက်ရုံ

၁၆။     ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်ထိ ဝန်ထမ်းသားသမီးများ ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး စုစုပေါင်း ၁၄၇၀၀၀ဝိ/-  ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၇။    ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြို့နယ်ဘုံကထိန်၊ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက် ၁၀၄၁၃၀ဝိ ထည့်ဝင် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

Top