အမှတ် (၁) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း

နောက်ခံသမိုင်း

၁။      ၁၉၀၆ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှစ၍ ၁၉၅၁ ခုနှစ်မတိုင်မီအချိန်ထိ နိုင်ငံခြားသားဗြိတိသျှပိုင် ဘားမားကော်ပိုရေးရှင်းသည် နမ္မတူ-ဘော်တွင်းသတ္တုတွင်း၌ ငွေ၊ ခဲ၊ သွပ် သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာအစိုးရက ဘားမားကော်ပိုရေးရှင်း တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၅၀% အစုရှယ်ယာပါဝင်၍ ဘားမားကော်ပိုရေးရှင်း (၁၉၅၁) အမည်ဖြင့် ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

၂။       (၁၈-၁-၁၉၆၅) ရက်နေ့တွင် ဘားမားကော်ပိုရေးရှင်း (၁၉၅၁)  ကို ပြည်သူပိုင်ပြုလုပ်ပြီး “ပြည်သူ့ဘော်တွင်းလုပ်ငန်း” ဟူ၍ အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ (၂-၃-၁၉၇၀) ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့ဘော်တွင်းလုပ်ငန်းကို “ မြန်မာ့ဘော်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်း” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ (၁-၄-၁၉၇၆)ရက်နေ့မှစ၍ အမှတ်(၁)သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းဟူ၍လည်းကောင်း ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ လက်ထက်မှစ၍ အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။

၃။      အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို အရာထမ်း(၁၇၀)ဦး၊ အမှုထမ်း(၃၂၃၀)ဦး၊စုစုပေါင်း(၃၄၀၀)ဦးဖြင့် (၁၈-၉-၂၀၀၈)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၃၂/၂၀၀၈)မှ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်အရဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၄။      အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် အမှတ်(၃)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတို့ကို ပူးပေါင်း၍ အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းကို အရာထမ်း(၁၄၂)ဦး၊ အမှုထမ်း(၆၃၆)ဦးနှင့် စုစုပေါင်း (၇၇၈)ဦးဖြင့် (၁၅-၁-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅)ဖြင့် သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

အမှတ်()သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။      ဧက(၅၀)အောက် ဓာတ်သတ္တုနှင့်စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းများ စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်း နှင့် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာရေးဆောင်ရွက်ခွင့် လျှောက်ထားမှုများ စိစစ်ခြင်းနှင့် စာချုပ်ချုပ် ဆိုခြင်း။ 

၂။       စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းနှင့်ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာရေးကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီး က မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်မှုကူးပြောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။      ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဧက(၅၀)အထက် ဓာတ် သတ္တုနှင့်စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းများ ရှာဖွေခြင်း/ စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းနှင့် ဖြစ်မြောက် နိုင်စွမ်းလေ့လာရေးကို စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ထုတ်လုပ်မှု ကူးပြောင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်း၊ မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များနှင့်အညီ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၄။      စမ်းသပ်၊ ဖြစ်မြောက်၊ ထုတ်လုပ်မှုခွင့်ပြုထားသည့် ဓာတ်သတ္တုလုပ်ကွက်များ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများကို ကွင်းဆင်း၍ ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များ၊ နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေး ကြပ်မတ်ခြင်း။

၅။      ယမ်းတိုက်များ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း။

၆။      နှစ်စဉ်စီမံကိန်းလျာထားချက်များနှင့် ရငွေလျာထားချက်များ လျာထားပြီး လျာထားချက် ပြည့်မီရေး ကြီးကြပ်ခြင်း။

၇။      ဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၈။      ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။

အမှတ်()သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့် ဓာတ်သတ္တုများ

သတ္တုများ

(၁)     ကက်ဒ်မီယမ် (Cadmium) Cd

(၂)      ကိုဘော့ (Cobalt) Co

(၃)     ကြေးနီ (Copper) Cu

(၄)     ခနောက်စိမ်း (Antimony) Sb

(၅)     ခရိုမီယမ် (Chromium)Cr

(၆)     ခဲ (Lead) Pb

(၇)     ငွေ (Silver) Ag

(၈)     တယ်လူရီယမ် (Tellurium) Te

(၉)     နီကယ် (Nickel) Ni

(၁၀)   ပြဒါး (Mercury) Hg

(၁၁)   သံ (Iron) Fe

(၁၂)    သွပ် (Zinc) Zn

စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းများ

(၁)     အလူမီနီယမ် (Aluminium) Al

(၂)      မဂ္ဂနီဆီယမ် (Magnesium) Mn

(၃)     ကံ့ကူဆံ (Talc)

(၄)     ဇင့်ကာဗွန်နိတ် (Zinc Carbonate)

(၅)     ကန့် (Sulphur)

(၆)     ကွာဇိုက် (Quartzite)

(၇)     ကျောက်ချဉ်(Alum)

(၈)     ကျောက်ဂွမ်း (Asbestos)

(၉)     ကျောက်မီးသွေး (Coal)

(၁၀)   မာဘယ် (Marble)

(၁၁)   ကြွေကျောက် (Feldspar)

(၁၂)    ဂရက်ဖိုဒ် (Graphite)

(၁၃)   ဂေါဒန်ကျောက် (Gypsum)

(၁၄)   ဆေးဒန်း (Orpiment)

(၁၅)   ဆိုဒါပြာ (Soda Ash)

(၁၆)   ထုံးကျောက် (Limestone)

(၁၇)   ဒိုလိုမိုက် (Dolomite)

(၁၈)   ဒုတ္ထာ (Copper Sulphate)

(၁၉)   ဖလိုရိုက် (Fluorite)

(၂၀)    ဖော့စဖိတ် (Phosphate)

(၂၁)    သဲကျောက် (Sandstone)

(၂၂)    ဘရိုက်တီးကျောက် (Baryte)

(၂၃)    ဘောက်ဆိုဒ် (Bauxite)

(၂၄)    ပိုဇိုလန် (Porzzolan)

(၂၅)    မင်းဂနီးစ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (Manganese Dioxide)

(၂၆)    မြေဖယောင်း (Bentonite)

(၂၇)   မြေဖြူ၊ မြေနီ၊ မြေဝါ (Ochre)

(၂၈)    မီးခံရွှံ့စေး၊ မီးခံမြေစေး၊ ရွှံ့စေးဖြူ (Clay)

(၂၉)    ရေနံပါယှေလကျောက် (Oil Shale)

(၃၀)   လချေးဖြူ၊ လချေးညို (Mica)

(၃၁)   ဂဝံကျောက် (Laterite)

(၃၂)    သလင်း (Quartz)

(၃၃)   သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ် (Ferruginous Bauxite)

ကျောက်များ

(၁)     အလှဆင်ကျောက်များ (Decorative Stone)

(၂)      မာဘယ်ကျောက် (Decorative Stone)

(၃)     ဂရက်နိုက်(Granite) 

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ

ရုံးအမှတ်(၁၉)၊ နေပြည်တော်

၀၆၇ -၄၀၉၀၁၂၊ ၀၆၇-၄၀၉၃၈၃၊ ၀၆၇-၄၀၉၃၈၁၊ ၀၆၇-၄၀၉၃၉၇

Top