အမှတ် (၁) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း

သမိုင်းအကျဥ်း

ဘားမားကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက် (၁၉၅၁) အား (၁၈.၁.၁၉၆၅) ရက်နေ့တွင် ပြည်သူပိုင်ပြုလုပ်ပြီး ပြည်သူ့  ဘော်တွင်းလုပ်ငန်း သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။   ဆက်လက်၍(၂.၃.၁၉၇၀) ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့ဘော်တွင်း လုပ်ငန်းမှ မြန်မာ ဘော်တွင်းကော်ပိုရေးရှင်း    အမည်သို့လည်းကောင်း၊ (၁.၄.၁၉၇၆)ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၁) သတ္တုတွင်း ထုတ်လုပ်ရေးကော်ပို ရေးရှင်း အမည်သို့လည်းကောင်း အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ လက်ထက်မှစ၍ အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်း အဖြစ် သတ်မှတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာယနေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။

၁၉၇၂ ခုနှစ်မှစ၍ စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊  (၁.၄.၁၉၇၆) ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၄)သတ္တုတူးဖော်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းဟုအမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။(၂၈.၄.၁၉၇၉) ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၃)သတ္တုတူးဖော် ထုတ်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းဟု အမည် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး၊ (၁.၄.၁၉၈၉)ရက်နေ့မှစ၍ အမှတ်(၃)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။ (၃၁.၃.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၃) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းကို  ဖျက်သိမ်းပြီးဖြစ်၍  လုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို (၁.၄.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင်  အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ သွတ်သွင်းခဲ့ပါသည်။

ဌာနခွဲများ

(က)အုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲ
( ခ )ငွေစာရင်းဌာနခွဲ
( ဂ )ထုတ်လုပ်ရေး(၁)ဌာနခွဲ
(ဃ)ထုတ်လုပ်ရေး(၂)ဌာနခွဲ
( င )စီမံကိန်းဌာနခွဲ
( စ )ဖြည့်တင်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ဝယ်ယူရောင်းချရေးဌာနခွဲ

တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသောသတ္တုအမျိုးအစားများ

           ၁။    ကက်ဒမီယမ်

           ၂။    ကိုဘော့

           ၃။    ကြေးနီ

           ၄။    ခနောက်စိမ်း

           ၅။    ခရိုမီယမ်

           ၆။    ခဲ

           ၇။    ငွေ

           ၈။    တယ်လူရီယမ်

           ၉။    နီကယ်

          ၁၀။   ပြဒါး

          ၁၁။   သံ

          ၁၂။   သွပ်

          ၁၃။  အလူမီနီယမ်

          ၁၄။  အဆင်းနစ်

တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသောစက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းများ

         ၁။   ကျောက်မီးသွေး

         ၂။   ထုံးကျောက်

         ၃။   ဂေါဒန်ကျောက်

         ၄။   မင်းဂနီးစ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်

         ၅။   သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ်

         ၆။   သလင်းကျောက်

         ၇။   အလှဆင်ကျောက်အမျိုးမျိုး

                (မာဘယ်ကျောက်၊ဂရက်နိုက်ကျောက်၊ထုံးကျောက်)

         ၈။   ကြွေကျောက်

         ၉။   မြေဖြူ+ရွှံစေးဖြူ

       ၁၀။   မြေဖယောင်း

       ၁၁။   ဘရိုက်တီးကျောက်

       ၁၂။   ဒိုလိုမိုက်ကျောက်

       ၁၃။  ဂရက်ဖိုက်

       ၁၄။  ဖလိုရိုက်

       ၁၅။  လကြေးဖြူ+လကြေးညို

       ၁၆။  ဖော့စဖိတ်

အမှတ်(၁) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော သတ္တုအမျိုးအစားများ

အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းသည် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန (သတ္တုရေးရာ) လက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်း/ ဦးစီးဌာန (၆)ခုမှ လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ခဲ၊ ငွေ၊ သွပ်၊ ကြေးနီ၊ ခနောက်စိမ်းစသော သတ္တု(၁၄)မျိုးနှင့် စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း(၁၆)မျိုးတို့အား အကြီးစား/အသေးစား ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများဖြင့် တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပါသည်။ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းအားလုံး ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း၊ပြည်ပကုမ္ပဏီများဖြင့် ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး များတွင် အကြီးစားလုပ်ငန်း (၁၃၉)ခု၊ အသေးစားလုပ်ငန်း (၃၇၆)ခု ဆောင်ရွက်နေပါသည်

အမှတ်(၁) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းများ

စဉ် စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစားများ
ကျောက်မီးသွေး
ထုံးကျောက်
ဂေါဒန်ကျောက်
မင်းဂနီးစ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်
သံကြွယ်ဘောက်ဆိုဒ်
သလင်းကျောက်
အလှဆင်ကျောက်အမျိုးမျိုး (မာဘယ်ကျောက်၊ ဂရက်နိုက်ကျောက်၊ ထုံးကျောက်)
ကြွေကျောက်
မြေဖြူ+ ရွှံစေးဖြူ
၁၀မြေဖယောင်း
၁၁ဘရိုက်တီးကျောက်
၁၂ဒိုလိုမိုက်ကျောက်
၁၃ဂရက်ဖိုက်
၁၄ဖလိုရိုက်
၁၅လကြေးဖြူ + လကြေးညို
၁၆ဖော့စဖိတ်

သတ္တုတွင်းစီမံကိန်းများနှင့်လုပ်ငန်းများ

နမ္မတူ-ဘော်တွင်းသတ္တုတွင်း

ရတနာသိင်္ဂီသတ္တုတွင်းစီမံကိန်း

ဘော်ဆိုင်းသတ္တုတွင်းစီမံကိန်း

ပြည်ပဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ

Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd

GPS Joint Venture Co., Ltd.

Myanmar SIMCO Song Da Joint Stock Company Limited

မြွေတောင်ဖယ်ရိုနီကယ်စီမံကိန်း

 

ပြည်တွင်းအကြီးစားဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ

ဝင်းမြင့်မိုရ်စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်  

ထိပ်တန်းကြယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်

လင်းပြည့်သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်

သဗြုသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏိလီမိတက်

ထူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ(Electrum)သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမီတက်

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်

ဆန်းလင်းအင်တာနေရှင်နယ်အိတ်(စ်)ပို့အင်(န်)အင်ပို့ကုမ္ပဏီလီမိတက်

 

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဧဒင်စွမ်းအင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီတို့၏ ဘရိုက်တီကျောက် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် United Masterpiece Mining Co., Ltd. တို့၏ ဘရိုက်တီကျောက်နှင့် ဘရိုက်တီ ကျောက်မှုန့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် First Resources Co., Ltd.တို့၏ ဂေါဒန်ကျောက် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

 

လုပ်ကွက်အရေအတွက်စာရင်း

 

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း

ရုံးအမှတ်(၁၉)၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊

နေပြည်တော်

ဖုန်း                  –  ၀၆၇- ၄၀၉၂၀၉၊ ၀၆၇- ၄၀၉၃၈၂၊ ၀၆၇- ၄၀၉၃၈၃၊ ၀၆၇- ၄၀၉၃၈၄၊

ဖက်စ်               –  ၀၆၇- ၄၀၉၃၇၉

အီးမေးလ်         – one.mining1@gmail.com

Top