အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း

အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ သမိုင်းအကျဉ်း

ဓာတ်သတ္တုပစ္စည်းရှာဖွေထုတ်လုပ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းလက်အောက်ရှိ ခဲမဖြူ၊ အဖြိုက်နက်တူးဖော်မှုလုပ်ငန်းကို သီးခြားဆောင်ရွက်ရန် (၁၅.၃.၁၉၇၂) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ခဲမဖြူအဖြိုက်နက်ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်း၍ (၁.၄.၁၉၇၆) ရက်နေ့တွင် အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းအဖြစ်လည်းကောင်း ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။
အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ရွှေ၊ ခဲမဖြူနှင့်အဖြိုက်နက်သတ္တုများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကျိုချက်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဌာနအနေဖြင့် အကြီးစားရွှေသတ္တုတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းအား ကုမ္ပဏီ (၆) ခုဖြင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ခဲမဖြူ-အဖြိုက်နက်နှင့် ရောရာသတ္တုများ အဆင့်မြှင့်တင်သည့်စက်ရုံ (လွိုင်ကော်) နှင့် ခဲမဖြူသတ္တုစင်စက်ရုံ (သန်လျင်) တို့အား ဌာနပိုင်အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ

အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော ဓာတ်သတ္တုများ

Top