သတ္တုတွင်းစီမံကိန်းများနှင့်လုပ်ငန်းများ

နမ္မတူ-ဘော်တွင်းသတ္တုတွင်း

ရတနာသိင်္ဂီသတ္တုတွင်းစီမံကိန်း

ဘော်ဆိုင်းသတ္တုတွင်းစီမံကိန်း

ပြည်ပဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ

Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd

GPS Joint Venture Co., Ltd.

Myanmar SIMCO Song Da Joint Stock Company Limited

မြွေတောင်ဖယ်ရိုနီကယ်စီမံကိန်း

ပြည်တွင်းအကြီးစားဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ

ဝင်းမြင့်မိုရ်စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်  

ထိပ်တန်းကြယ်ဆယ်ခုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်

လင်းပြည့်သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်

သဗြုသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏိလီမိတက်

ထူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ(Electrum)သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမီတက်

မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်

ဆန်းလင်းအင်တာနေရှင်နယ်အိတ်(စ်)ပို့အင်(န်)အင်ပို့ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဧဒင်စွမ်းအင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီတို့၏ ဘရိုက်တီကျောက် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် United Masterpiece Mining Co., Ltd. တို့၏ ဘရိုက်တီကျောက်နှင့် ဘရိုက်တီ ကျောက်မှုန့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် First Resources Co., Ltd.တို့၏ ဂေါဒန်ကျောက် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

လုပ်ကွက်အရေအတွက်စာရင်း

Top