၂၆-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၈၃) ကြိမ်မြောက် ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ပြီး လျှောက်လွှာများအနက် အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ ကရင်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသို့ သဘောထားတောင်းခံထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Admin

Admin

Top