မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

နောက်ခံသမိုင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးပုလဲထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်၌ မြိတ်ကျွန်းစုတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ ကိုဘေးမြို့တွင် အခြေစိုက်သော South Sea Pearl Company နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ         ကော့သောင်းရောင်းဝယ်ရေးဆင်ဒီကိတ်တို့ ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၆)ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်သူပိုင်သိမ်းယူခဲ့ပြီး ပြည်သူ့ပုလဲနှင့်ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့ပုလဲနှင့်ငါးလုပ်ငန်း ကော်ပိုရေးရှင်းဟူသော အမည်ဖြင့် လယ်ယာနှင့်သစ်တောဝန်ကြီးဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်သို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ် တွင် ပြည်သူ့ပုလဲနှင့်ရေလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနကွပ်ကဲမှုအောက် သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီး ပုလဲမွေးမြူရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲအမည် ဖြင့်ဆားလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း နှင့်ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဆားလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှာ ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းမောင် ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ပုလဲရတနာကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပြီး သီးခြားရပ်တည်ခဲ့ရာ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှာ ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းမောင်မှပင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဆားလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအသစ်တစ်ဦး ခန့်အပ်ခဲ့ ပါသည်။ (၁.၄.၈၉)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပုလဲမွေးမြူရေးသာမက ရောင်းချရေးလုပ်ငန်းများကိုပါ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၇.၁၁.၁၉၉၈) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ် ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်တိုးမှ စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသိန်းဆွေ မှ (၂၇.၈.၂၀၁၀)ရက်နေ့မှ (၁၁.၈.၂၀၁၁)ရက်နေ့အထိ မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တွဲဖက်တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ (၁၂.၈.၂၀၁၁)ရက်နေ့မှ(၂၆.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့ထိ ဦးစိန်လွင်မှ  ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၂၇.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှ (၁၀.၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ဦးမင်းမင်းဦးမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တွဲဖက်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး (၁၁.၂.၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ ဦးဌေးအောင်မှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် ယနေ့အထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း “ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ” မှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(၁)     ပုလဲထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂)      ပုလဲထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို မြန်မာ့ပုလဲလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အညီ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

(၃)     ပုလဲထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်သားများလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု ရရှိရေးအတွက် ပြည်တွင်း၌ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် ပြည်ပ၌ အဆင့်မြင့် နည်းပညာများ လေ့လာဆည်းပူးစေခြင်း၊

(၄)     ပုလဲအရေအတွက် တိုးတက်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် အရည်အသွေး မြင့်မားရေးတို့ကို နည်းလမ်းကြံဆပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅)     မုတ်ကောင်ငုပ်ကွက် ရေပြင်များ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း မရှိစေရန် နည်းလမ်းကြံဆ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၆)     မုတ်ကောင်ငုပ်ကွက် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သလိုစိစစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြခြင်း၊

(၇)     မုတ်ကောင်များ မျိုးပြုန်းတီးခြင်းမရှိစေရန်နှင့် အလုံအလောက်ရရှိစေရန်နည်းလမ်း ကြံဆဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၈)     ပုလဲထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသန လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၉)     ပုလဲထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့်ဆက်သွယ်ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်

မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရာဇသင်္ဂဟလမ်း၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ပြတိုက်၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်း         –    ၀၆၇-၄၁၄၀၉၆

Top