ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

တာဝန်များ

၁။ ဓာတ်သတ္တုပစ္စည်းများ တိုးချဲ့ရှာဖွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကို နိုင်ငံပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများမှ လည်းကောင်း ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ရန်၊
၂။ ဓာတ်သတ္တုပစ္စည်းများ ရှာဖွေတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ရန်၊
၃။ သတ္တုတွင်းဟောင်းများကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် မွမ်းမံရေးလုပ်ငန်း များကိုအလေးပေးဆောင်ရွက်ရန်၊
၄။ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ကို မျက်ခြေမပျက်လေ့လာပြီး အလားအလာကောင်းသည့် ဓာတ်သတ္တုများ ထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချ နိုင်ရေးကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
၅။ တိုးတက်ထွက်ရှိလာသည့် သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့တိုးတက်တင်ပို့ ရောင်းချရေးနှင့် ပြည်တွင်း လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊
၆။ ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် သတ္တုများကို ဆင့်တက်ပြုပြင်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ချောပစ္စည်းများအဖြစ် တိုးချဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊

ရည်မှန်းချက်များ

။ ဓာတ်သတ္တု တွင်းထွက်ပစ္စည်း များကို  ပြည်တွင်း စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများအတွက်   ကုန်ကြမ်းလိုအပ်မှု
     ဖြည့်ဆည်းပေးရေးနှင့် ပြည်ပပို့ကုန်တိုးချဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းရန်၊
၂။ ရေရှည်တွင် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများအစပျိုးနိုင်ရန် လိုအပ်သည့်
    ဓာတ်သတ္တု ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ တိုးချဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးကို ကြိုးပမ်းရန်
၃။ အရေးကြီးသောဓာတ်သတ္တုပစ္စည်းများ တိုးချဲ့ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးကို အလေးပေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံဇယား

Top