၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (၇၁) ကြိမ်မြောက် ဖွင့်ဖောကစိစစ်ပြီး လျှောက်လွှာများအနက် အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသို့ သဘောထား တောင်းခံထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Admin

Admin

Top