၂၉-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၇၉) ကြိမ်မြောက် ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ပြီး လျှောက်လွှာများအနက် အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသို့ သဘောထားတောင်းခံထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Admin

Admin

Top