၂၄-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (၅၂) ကြိမ်မြောက် ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ပြီး လျှောက်လွှာများအနက် အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ ‌သဘောထားတောင်းခံထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Admin

Admin

Top