ကနဦးလုပ်ကွက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့ (၃)၏ ၁.၄.၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ (၈၈) ကြိမ်မြောက် အဆိုပြုလျှောက်လွှာများမှ သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံထားသော လုပ်ကွက်များစာရင်း

Admin

Admin

Top