၃၁-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (၆၆) ကြိမ်မြောက် ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ပြီးလျှောက်လွှာများအနက် အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ သဘောထားတောင်းခံထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Admin

Admin

Top