၂၅-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၈၇) ကြိမ်မြောက် ဖွင့်ဖောက် စိစစ်ပြီး လျှောက်လွှာများအနက် အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ ကချင်ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသို့ သဘောထား တောင်းခံထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Admin

Admin

Top