၁-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့ (ပထမအကြိမ်) ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ပြီး လျှောက်လွှာများအနက် အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ သဘောထားတောင်းခံထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Admin

Admin

Top