၂၇- ၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (၇၀) ကြိမ်မြောက် ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ပြီးလျှောက်လွှာများအနက် အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ သဘောထားတောင်းခံထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Admin

Admin

Top