၁၈-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (၇၃) ကြိမ်မြောက် ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ပြီး လျှောက်လွှာများအနက် အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ သဘောထားတောင်းခံထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Admin

Admin

Top