၁၈-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (၇၃) ကြိမ်မြောက် ဖွင့်ဖောက် စိစစ်ပြီး လျှောက်လွှာများအနက် အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ (တနင်္သာရီ၊ ရှမ်း) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ သဘောထား တောင်းခံထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Admin

Admin

Top