ကနဦးလုပ်ကွက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့ (၃)၏ စိစစ်မှုအရ ၂၂.၄.၂၀၂၀ နှင့် ၂၉.၄.၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ (၉၀) ကြိမ်မြောက် အဆိုပြုလျှောက်လွှာများမှ သတ်မှတ်ပုံစံများအား ထပ်မံဖြည့်သွင်းရန်နှင့် မြေပုံညွှန်းမှားနေမှု၊ ဧရိယာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထပ်နေမှုတို့ကြောင့် ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည့် လျှောက်လွှာစာရင်း

Admin

Admin

Top