ကနဥိးလုပ်ကွက်စိစစ်ရေးအဖွဲ့ (၃)၏ စိစစ်မှုအရ ၈.၄.၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ (၈၉) ကြိမ်မြောက် အဆိုပြုလျှောက်လွှာများမှ အသေးစားသတ်မှတ်ထားသည့် ဧရိယာအတွင်း ကျရောက်သည့် လျှောက်လွှာများစာရင်း

Admin

Admin

Top