၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (၆၃) ကြိမ်မြောက် ဖွင့်ဖောက် စိစစ်ပြီး လျှောက်လွှာများအနက် အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့သဘောထား တောင်းခံထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Admin

Admin

Top