၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (၆၃) ကြိမ်မြောက် ဖွင့်ဖောက် စိစစ်ပြီး လျှောက်လွှာများအနက် အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ (စစ်ကိုင်း၊ ရှမ်း)တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ သဘောထား တောင်းခံထားသည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

Admin

Admin

Top