အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်စဥ် (၃/၂၀၂၂) ခေါ် ယူခြင်း

သံယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မှ ၊ အမှတ်(၁) သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းမှ အောက်ပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေ၊အမေရိကန် ဒေါ်လာဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ် ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။

အသေးစိတ်ကို download လုပ်၍ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Admin

Admin

Top