သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကျောက်စိမ်းရိုင်းတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်တူးဖော် ထုတ်လုပ်ခွင့်မပြုပါကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်၊ ၁၃၈၃ ခုနှစ် တန်ခူးလဆန်း ၁ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်

Admin

Admin

Top