ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံးတွင် ပြင်ပဝင်ပေါက်မှ ခေါ်ယူသည့် အငယ်တန်းစာရေး(၁)နေရာ၊ ရုံးအကူ(၁)နေရာ၊ သန့်ရှင်းရေးအကူ(၁)နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၃)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်း

၁။      သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၁-၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့၌ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သည့် (လစာနှုန်း၊ ၁၈၀၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝိ) အငယ်တန်းစာရေး (၁)နေရာ၊ (လစာနှုန်း၊၁၄၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ – ၁၅၄၀၀ဝိ) ရုံးအကူ (၁) နေရာ၊ (လစာနှုန်း၊၁၄၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၅၄၀၀ဝိ) သန့်ရှင်းရေးအကူ(၁) နေရာ၊ စုစုပေါင်း (၃)နေရာ အတွက် လျှောက်ထားလာသူများအနက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည် –

စဉ်အမည်နိုင်ငံသားမှတ်စိစစ်ရေးကတ်ပြား အမှတ်ခုံအမှတ်
(က)ဒေါ်ဖြိုးအိအိဝင်း၉/လဝန(နိုင်)၂၅၂၅၃၁MO-01
( ခ)ဒေါ်ထက်စုမင်း၈/ပဖန(နိုင်)၁၈၄၄၁၅MO-02
( ဂ)ဒေါ်ဇင်မေစိုး၉/လဝန(နိုင်)၂၉၀၉၃၈MO-03

၂။       အထက်ပါ ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများအား ၉-၂-၂၀၂၄ ရက်(သောကြာနေ့)တွင် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၉)၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ၌ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်များ ထုတ်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၁၀-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့၊ (၁၀:၀၀)နာရီချိန်မှစတင်၍ သိရီရတနာခန်းမ၌ ရေးဖြေ စာမေးပွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်ဘာသာရပ်ဖြေဆိုမည့်နေ့ရက်အချိန်/နာရီ
(က)မြန်မာစာ၁၀-၂-၂၀၂၄၁၀:၀၀ မှ ၁၁:၀၀
( ခ)အထွေထွေဗဟုသုတ၁၀-၂-၂၀၂၄၁၁:၀၀ မှ ၁၂:၀၀

၃။      ရေးဖှစောမေးပှဲ အောငမှှငသှူမှားအနဖှငှေ့ လူတှေ့နှုတဖှှစဈဆေေးခှငှးအား ၁၁-၂-၂၀၂၄ ရကနှေ့၊ (၁ဝးဝဝ)နာရီခှိနတှှငှ သီရိရတနာခနှးမတှငှ စဈဆေးဆောငရှှကသှှားမညှ ဖှဈပါသညှ။

    ဝန်ကြီးရုံး

     သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

Admin

Admin

Top