သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီ ဝန်ကြီးဌာနရှိ လုပ်ငန်းများ၏ SOP ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်

Admin

Admin

Top