သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနတွင် ပြင်ပဝင်ပေါက်မှ ခေါ်ယူသည့် စုစုပေါင်း ရာထူး(၁၉) နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနတွင် ပြင်ပဝင်ပေါက်မှ ခေါ်ယူသည့် စစ်ဆေးရေးမှူး-၂ရာထူး(၁)နေရာ၊ စာရင်းကိုင်-၂ရာထူး(၈)နေရာ၊ ဘူမိဗေဒလက်ထောက်-၂ ရာထူး(၁)နေရာ၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူး(၉)နေရာ ၊ စုစုပေါင်း(၁၉) နေရာအတွက်  ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၁။       သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနမှ ၁၆.၁၀.၂၀၂၃ ရက်နေ့၌ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူ ခဲ့သည့်(လစာနှုန်း၊၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ) စစ်ဆေးရေးမှူး-၂ရာထူး(၁)နေရာ၊ စာရင်းကိုင်-၂ရာထူး (၈)နေရာ၊ ဘူမိဗေဒလက်ထောက်-၂ရာထူး(၁)နေရာ၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူး(၉) နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး(၁၉)နေရာအတွက် လျှောက်ထားလာသူများအနက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်-

 

စဉ်

ကျား/မ

အမည်

နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်

ခုံအမှတ်

မောင်

ကျော်မင်းလွင်

၉/ခအဇ(နိုင်)၀၂၅၀၉၅

DOM

0

0

1

ဆွေမွန်အောင်

၈/မသန(နိုင်)၀၈၇၁၄၂

DOM

0

0

2

မောင်

ဇွန်မောင်မောင်

၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၀၃၃၇

DOM

0

0

3

မောင်

လွင်မိုးအောင်

၁၄/ပသန(နိုင်)၂၀၅၅၆၅

DOM

0

0

4

မောင်

နိုင်လင်းအောင်

၅/ကလဝ(နိုင်)၀၄၆၂၆၁

DOM

0

0

5

မောင်

သာကောင်းထက်

၇/တငန(နိုင်)၁၆၂၆၃၂

DOM

0

0

6

မောင်

ကောင်းဝင့်ထွန်း

၁၀/မဒန(နိုင်)၂၂၁၃၁၁

DOM

0

0

7

မေသက်မွန်

၈/ဆဖန(နိုင်)၀၈၀၃၇၃

DOM

0

0

8

မောင်

ထွန်းလင်းအောင်

၁၂/သကတ(နိုင်)၁၆၈၄၄၈

DOM

0

0

9

၁၀

မောင်

ဇင်ငြိမ်းဦး

၇/ရတန(နိုင်)၁၁၆၆၃၇

DOM

0

1

0

၁၁

သူဇာလွင်

၅/ကလဝ(နိုင်)၀၄၅၈၅၉

DOM

0

1

1

၁၂

မောင်

ကိုကိုအောင်

၉/အမရ(နိုင်)၁၅၉၄၉၃

DOM

0

1

2

၁၃

မောင်

ဝင်းသိန်းကျော်

၅/မကန(နိုင်)၀၆၈၀၃၅

DOM

0

1

3

၁၄

သင်းရနံ့လှိုင်

၇/ရတန(နိုင်)၁၂၇၉၃၄

DOM

0

1

4

၁၅

မောင်

အောင်သူဖြိုး

၁၂/ရပသ(နိုင်)၀၇၄၉၂၃

DOM

0

1

5

၁၆

ရည်ရွယ်မြင့်

၉/ပမန(နိုင်)၁၉၄၃၄၃

DOM

0

1

6

 


 

၂။       အထက်ပါ ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများအား(၂၂.၁၁.၂၀၂၃)ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၌ ရုံးအမှတ်(၁၉)၊ သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲတွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်များ ထုတ်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၅.၁၁.၂၀၂၃ ရက် (စနေနေ့)၌ မဏိရတနာကျောက်စိမ်းခန်းမ၊ သပြေကုန်း၊ နေပြည်တော်တွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

 

စဉ်

ဘာသာရပ်

ဖြေဆိုမည့်နေ့ရက်

အချိန်

မြန်မာစာ

၂၅.၁၁.၂၀၂၃(စနေနေ့)

၀၉:၀၀ နာရီ မှ ၁၀:၃၀ နာရီထိ

အင်္ဂလိပ်စာ

၂၅.၁၁.၂၀၂၃(စနေနေ့)

၁၀:၃၀ နာရီ မှ ၁၂:၀၀ နာရီထိ

အထွေထွေဗဟုသုတ

၂၅.၁၁.၂၀၂၃(စနေနေ့)

၁၃:၀၀ နာရီ မှ ၁၄:၃၀ နာရီထိ

 

၃။       ရေးဖြေစာမေးပွဲ လာရောက်ဖြေဆိုရာတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်(မူရင်း)၊ ဘွဲ့လက်မှတ်(မူရင်း)၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်(မူရင်း)နှင့် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်(မူရင်း)တို့အား ယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

 

 

သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန

 

 

Admin

Admin

Top