လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာနတွင် ပြင်ပဝင်ပေါက်မှ ခေါ်ယူသည့် စစ်ဆေးရေးမှူး(၂)ရာထူး(၁)နေရာ၊ စာရင်းကိုင်(၂)ရာထူး(၈)နေရာ၊ ဘူမိဗေဒ လက်ထောက်(၂ )ရာထူး(၁)နေရာ၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူး(၉)နေရာ၊ အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွင် ပြင်ပဝင်ပေါက်မှ ခေါ်ယူသည့် သတ္တုတွင်း လက်ထောက်(၂) ရာထူး (၁၃)နေရာ၊ သတ္တုဗေဒလက်ထောက်(၂)ရာထူး (၁၀)နေရာ၊ စာရင်းကိုင်(၂) ရာထူး(၅)နေရာ၊ ဘူမိဗေဒလက်ထောက်(၂)ရာထူး(၁)နေရာ၊မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ပြင်ပဝင်ပေါက်မှ ခေါ်ယူသည့် ဘူမိဗေဒလက်ထောက်(၂) ရာထူး (၃)နေရာ စုစုပေါင်း(၅၁) နေရာအတွက်လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၁။      သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ နေပြည်တော်တွင်    (၂၅-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့၌ ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခဲ့သည့် (လစာနှုန်း၊ ၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ) စစ်ဆေးရေးမှူး(၂)ရာထူး(၁)နေရာ၊စာရင်းကိုင်(၂)ရာထူး(၈)နေရာ၊ဘူမိဗေဒလက်ထောက်(၂) ရာထူး (၁)နေရာ၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး(၉)နေရာ၊ သတ္တုတွင်းလက်ထောက်(၂) ရာထူး (၁၃)နေရာ၊ သတ္တုဗေဒလက်ထောက်(၂) ရာထူး(၁၀)နေရာ၊ စာရင်းကိုင်(၂) ရာထူး(၅)နေရာ၊ ဘူမိဗေဒလက်ထောက်(၂) ရာထူး(၁)နေရာ၊ ဘူမိဗေဒလက်ထောက်(၂) ရာထူး(၃)နေရာ စုစုပေါင်း ရာထူး(၅၁)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခဲ့သူများအနက် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်-

စဉ်ကျား/မအမည်ခုံအမှတ်
ကျားမောင်ကျော်မင်းလွင်DOM001
ကျားမောင်ဇွန်မောင်မောင်DOM003
ကျားမောင်လွင်မိုးအောင်DOM004
ကျားမောင်နိုင်လင်းအောင်DOM005
မမေသက်မွန်DOM008
ကျားမောင်ထွန်းလင်းအောင်DOM009
မသူဇာလွင်DOM011
ကျားမောင်ကိုကိုအောင်DOM012
ကျားမောင်ဝင်းသိန်းကျော်DOM013
၁၀မသင်းရနံ့လှိုင်DOM014
၁၁ကျားမောင်အောင်သူဖြိုးDOM015
စဉ်ကျား/မအမည်ခုံအမှတ်
၁၂မရည်ရွယ်မြင့်DOM016
၁၃ကျားမောင်ကျော်ကိုကိုအောင်ME1001
၁၄မမင်းစန္ဒီမွန်ME1003
၁၅ကျားမောင်ဖြိုးမင်းအောင်MGE001

၂။       အထက်ပါ လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများအား (၁.၁.၂၀၂၄)ရက် (တနင်္လာနေ့)တွင် နံနက်   (၁၀:၀၀)နာရီ အချိန်မှစ၍ ရုံးအမှတ်(၁၉)၊ နေပြည်တော်၌ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါ သည်။

၃။      လူတွေ့စစ်ဆေးခံယူမည့်သူများအနက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်း၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်မူရင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်း၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မူရင်းတို့အား ယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရေးဖြေအောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ရေးဆပ်ကော်မတီ

Admin

Admin

Top