လင်းပြည့်သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ကျောက်မဲခရိုင်၊  နောင်ချိုမြို့နယ်ရှိ ရတနာသိင်္ဂီသတ္တုတွင်းအား ခဲသတ္တုသန့်စင် ထုတ်လုပ်မှု အပေါ်ခွဲဝေခံစားသော လုပ်ငန်းစာချုပ်ကို (၁.၅.၂၀၁၀) ရက်နေ့တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး၊ စာချုပ်သက်တမ်းမှာ (၁၀)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။   ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည်မှ  ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ ခဲသတ္တုသန့်စင်(၆၄၁.၅)မက်ထရစ်တန် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထုတ်လုပ်ပြီး ခဲသတ္တုသန့်စင်များအပေါ် (၂၂၅)မက်ထရစ်တန်  ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်သို့ ဓာတ်သတ္တုခွန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၉၉၅.၃၅၂)နှင့် အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းဝေစု အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၉၀၄၂.၇၉) ပေးသွင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

Top