၁။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် […]

ဘူမိဥယျာဉ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး […]

သတင်းစဉ် နေပြည်တော် (၁၃-၂-၂၀၂၂) […]

သတင်းစဉ် နေပြည်တော် (၁၅-၂-၂၀၂၂) […]

အာဆီယံဒေသတွင်းဓာတ်သတ္တုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုရှိလာစေရေးအတွက် […]

Top